tàu cá ngư dân

Hội nghề cá phản đối hành động vô nhân đạo của Trung Quốc

Hội nghề cá Việt Nam lên án và yêu cầu Trung Quốc bồi thường vì đâm húc, cướp hải sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa.  Hội nghề cá Việt Nam nêu quan điểm trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Nông nghiệp và…