thụ động

Dịch bệnh tiếp thu thụ động đang hoành hành tại Việt Nam

Hỏi là cách để tư duy, tìm hiểu vấn đề, phản biện thứ mình tiếp nhận, phân tích và đưa ra chính kiến. Ảnh minh họa: James Provot Người ta nói sẽ làm như vậy, như vậy…. Không biết đã bao nhiêu lần tôi nghe tường thuật y sì như thế, rồi đặt câu hỏi.…