thử nghiệm vaccine

Trung Quốc tuyển 500 tình nguyện viên thử vaccine

Công ty sinh học CanSino Biologics tuyển dụng 500 tình nguyện viên cho giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine Covid-19. Công ty này phối hợp cùng Viện Công nghệ sinh học tại Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc, bắt đầu giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng, sau khi dữ liệu thu được từ giai đoạn thử…