Thực phẩm chức năng

Những nỗi hờn tủi không ai thấu của người làm telesale: “Ăn chửi” thay cơm, lương ba cọc ba đồng còn bị ép doanh số

Nhẹ thì bị cúp máy đột ngột, nặng thì bị chửi mắng thậm tệ,… đó là tình cảnh chung của những người làm telesale. Họ bị gắn mác là “làm phiền”, “quấy rầy”, nhưng mấy ai hiểu được đây cũng chỉ là một công việc bình thường, với những hờn tủi ít khi được nhắc…