Nô lệ tình dục thời hiện đại – Mafia, tiền và máu – Bản ‘cáo bạch’ buôn cô dâu ở Trung Quốc

Theo báo cáo tổng kết cuối năm 2019 của cảnh sát Myanmar, phần lớn các vụ buôn người trong năm 2019 đều liên quan đến nạn cưỡng ép kết hôn với nam giới Trung Quốc (196/239 vụ, chiếm tỉ lệ 82%).

Cảnh sát Phnom Penh (Campuchia) thẩm vấn nghi can buôn cô dâu sang Trung Quốc vào tháng 3-2020 – Ảnh: AIM

“Do nam thừa nữ thiếu, nạn buôn cô dâu sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm nữa.” – ZHONGLIANG HUANG và WENGUO WENG

Hầu hết nạn nhân là phụ nữ tản cư do chiến cuộc tạm trú trong các trại tị nạn ở hai bang Kachin và Shan giáp biên giới Trung Quốc. Bọn buôn cô dâu bỏ túi từ 3.500-14.500 USD nhưng chỉ đưa lại 10% cho gia đình nạn nhân. Chúng còn trơ tráo ép gia đình phải trả tiền chuộc nếu muốn mang con gái về.

Buôn cô dâu trong nội địa

Trong nghiên cứu với đầu đề “Phân tích mạng lưới di dân địa lý liên quan đến tội phạm buôn bán cô dâu từ năm 2000-2018 ở Trung Quốc” đăng trên trang web nghiên cứu ScienceDirect vào tháng 1-2020, hai tác giả Zhongliang Huang và Wenguo Weng ở Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) xác định mạng lưới buôn bán cô dâu ở Trung Quốc hình thành ở ba cấp (cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp huyện/thị).

Hai tác giả đã khảo sát 2.273 vụ buôn bán cô dâu ở cấp tỉnh và cấp thành phố cùng với 1.977 vụ ở cấp huyện/thị trong dữ liệu hồ sơ tòa án. Có hai đánh giá chung được ghi nhận. Một là tội phạm buôn bán cô dâu xuất phát từ các khu vực miền núi và giáp biên chuyển dịch vào đồng bằng và sâu trong nội địa Trung Quốc. Hai là phần lớn tội phạm buôn bán cô dâu bùng phát ở số ít thành phố chứ không đại trà.

* Mạng lưới buôn bán cô dâu cấp tỉnh: Phần lớn số vụ được thực hiện trong phạm vi tỉnh, tức ở cự ly ngắn. Tám tỉnh nóng nhất về tội phạm buôn bán cô dâu gồm Vân Nam, Hà Nam, Quảng Tây, Cát Lâm, An Huy, Quý Châu, Nội Mông và Hà Bắc. Trong tám tỉnh này có ba tỉnh đông dân, kém phát triển (Hà Nam, An Huy, Hà Bắc) và trong năm tỉnh còn lại hầu hết là tỉnh vùng biên có tỉ lệ dân tộc thiểu số cao.

Các điểm xuất phát nạn buôn bán cô dâu tập trung ở các tỉnh Vân Nam, Cát Lâm, Quảng Tây, Hồ Bắc và Quý Châu. Buôn cô dâu liên tỉnh tập trung ở các tỉnh Vân Nam, Hà Nam, Quảng Đông, An Huy và Quảng Tây, chiếm 62,97% số vụ liên tỉnh. Đặc biệt 92,66% số phụ nữ mất tích là nạn nhân bị buôn bán làm cô dâu ở tỉnh Hà Nam.

* Mạng lưới buôn bán cô dâu cấp thành phố: Bọn tội phạm hoạt động bên trong thành phố tương tự như ở cấp tỉnh. Ba địa phương dẫn đầu về buôn bán cô dâu trong nội thành gồm Nam Dương (tỉnh Hà Nam), Thương Khâu (tỉnh Hà Nam) và Văn Sơn (tỉnh Vân Nam). Nếu tính tổng số vụ cả trong lẫn ngoài thành phố, Văn Sơn và Nam Dương là hai thành phố nóng nhất.

Tổng cộng có 38 thành phố được xác định là các điểm nóng. Phần lớn thuộc các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Quảng Tây, An Huy, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây và Hà Bắc.

* Mạng lưới buôn bán cô dâu cấp huyện/thị: 18/20 địa phương là điểm nóng xuất phát cô dâu tọa lạc ở ba tỉnh Vân Nam, Quảng Tây và Cát Lâm. 20 huyện/thị thuộc điểm đến nóng nhất của cô dâu thuộc chín tỉnh gồm Hà Nam, Vân Nam, Hà Bắc, An Huy, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây, Quảng Đông và Cam Túc.

Nói chung, bản đồ phân bố các điểm nóng ở cấp huyện/thị cơ bản trùng khớp với các mạng lưới cấp tỉnh và cấp thành phố.

Các điểm nóng cấp huyện/thị đều nghèo đói (nằm trong danh sách xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc), khả năng tài chính eo hẹp, quỹ giáo dục không đầy đủ, cơ sở hạ tầng thiếu thốn và thu nhập bình quân đầu người rất thấp.

Ngoài ra, tỉ lệ mất cân bằng giới tính nam rất cao ở các địa phương này. Đáng chú ý có tới 75% huyện/thị là địa phương nghèo, từ đó cho thấy nghèo đói là một trong những yếu tố liên quan đến tội phạm buôn bán cô dâu.

Nhiều nạn nhân “cô dâu” bị buôn sang Trung Quốc đã sa vào ổ mại dâm – Ảnh: AFP

Các mạng lưới cô dâu nước ngoài

Hai nhà nghiên cứu Zhongliang Huang và Wenguo Weng xác định trong 2.273 vụ khảo sát có 39,29% (893 vụ) liên quan đến tội phạm buôn cô dâu từ nước ngoài. Trong số đó nhiều hơn hết là cô dâu là nạn nhân buôn người đến từ Việt Nam (497 vụ), Myanmar (199 vụ) và CHDCND Triều Tiên (169 vụ), chiếm tỉ lệ lần lượt 55,66%, 22,28% và 18,92%.

Nói chung đại đa số cô dâu nước ngoài là nạn nhân buôn người từ các khu vực biên giới và bị phát hiện bên trong Trung Quốc đại lục.

Văn Sơn và Hồng Hà thuộc tỉnh Vân Nam giáp Việt Nam là các thành phố điểm nóng xuất phát của cô dâu Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc. Các điểm đến của cô dâu gồm có Văn Sơn (Vân Nam), Lâu Để (Hồ Nam), Tuyên Thành (An Huy), Tín Dương (Hà Nam) và Thượng Nhiêu (Giang Tây).

Phần lớn cô dâu Myanmar bị bán đến bốn thành phố của tỉnh Vân Nam gồm Đức Hoành, Lâm Thương, Côn Minh, Phổ Nhĩ giáp biên giới Myanmar. Các thành phố đứng đầu về số cô dâu Myanmar lần lượt là Bình Đỉnh Sơn (Hà Nam), Chu Khẩu (Hà Nam), Nam Dương (Hà Nam), Phụ Dương (An Huy) và Tế Nguyên (Hà Nam).

Đối với cô dâu CHDCND Triều Tiên, ba thành phố điểm nóng gồm có Bạch Sơn, Tùng Nguyên và Diên Biên đều thuộc tỉnh Cát Lâm. Bốn điểm đến hàng đầu là Tần Hoàng Đảo (Hà Bắc), Triều Dương (Liêu Ninh), Xích Phong (Nội Mông) và Hô Luân Bối Nhĩ (Nội Mông).

Nếu tính cự ly theo đường thẳng giữa điểm xuất phát và điểm đến, cự ly di chuyển bình quân của nạn nhân đến từ Việt Nam, Myanmar và CHDCND Triều Tiên lần lượt là 944,9 ± 758 km, 1.665,7 ± 631,8 km và 508,7 ± 367,7 km.

Các địa điểm nhập cảnh tập trung được xác định ở biên giới Trung-Việt (nạn nhân Việt Nam), ở giữa và nam biên giới Trung Quốc-Myanmar (nạn nhân Myanmar) và huyện Trường Bạch ở thượng nguồn sông Áp Lục (nạn nhân CHDCND Triều Tiên).

Các địa điểm nhập cảnh nóng đều có điều kiện giao thông và vị trí địa lý thuận tiện. Ví dụ Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam (chiếm 18,91% nạn nhân Việt Nam) có cảng lớn, đường cao tốc và đường sắt nối với Lào Cai.

Thụy Lệ thuộc tỉnh Vân Nam (chiếm 29,65% nạn nhân Myanmar) là cửa khẩu biên giới lớn có nhiều đường cao tốc kết nối với Myanmar. Huyện Trường Bạch (chiếm 60,95% nạn nhân Triều Tiên) có sông Áp Lục chảy chậm và cạn nên thường được bọn đưa người và bọn buôn lậu lựa chọn.

Hai tác giả Zhongliang Huang và Wenguo Weng dự báo dù Trung Quốc có nỗ lực, tội phạm buôn bán cô dâu sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn do cấu trúc giới tính mất cân bằng (nam thừa nữ thiếu) và lợi nhuận khổng lồ thu được.

Một phát hiện đáng lo ngại là 32,95% số cô dâu bị buôn bán là người Trung Quốc đã mắc bệnh tâm thần. Hầu hết nạn nhân mắc bệnh tâm thần đi lạc đã bị bọn tội phạm lừa bán làm vợ. Cự ly di chuyển bình quân của họ là 266,1 ± 528,2 km, tức ngắn hơn so với cô dâu khỏe mạnh (931,9 ± 750,1 km).

Mất cân bằng giới tính từ lâu đã trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Trung Quốc. Cũng từ đó mà tội phạm buôn bán cô dâu bùng nổ vào cuối thập niên 1970. Nguyên nhân do chính sách một con áp dụng rất lâu (từ năm 1979-2015) và quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” ở Trung Quốc.

Đến năm 2020, số nam giới Trung Quốc trong độ tuổi kết hôn nhiều hơn nữ giới ít nhất 30 triệu người. Điều này có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề như áp lực hôn nhân đối với nam giới, tội phạm tình dục gia tăng và tình cảm chống đối xã hội cũng tăng.

Theo Báo Tuổi trẻ

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Dịch vụ đăng bài Chợ Úc

Địa chỉ email: [email protected]

Thông tin bài viết

Lưu ý: Khi bạn gọi điện liên hệ với người đăng tin này, xin vui lòng nói cho họ biết bạn biết được thông tin này trên Chợ Úc nhé. Họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn 

Chợ Úc cho phép người sử dụng ĐĂNG TIN MIỄN PHÍ về Việc Làm - Nhà ỞDịch Vụ cho Người Việt tại Úc.

Xin Chân Thành Cảm Ơn!

Đang tải...

Bài viết liên quan

Trung Quốc cảnh báo sẽ bắt người Mỹ để trả đũa

Quan chức chính phủ Trung Quốc đang cảnh báo những người đồng cấp Mỹ rằng họ có thể sẽ giam giữ công dân Mỹ ở Trung Quốc để đáp trả việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố các học giả nước này. Trung Quốc đã cảnh báo các đại diện của chính phủ Mỹ nhiều lần và qua nhiều…

Úc yêu cầu Trung Quốc làm rõ nghi vấn cấm nhập than

Úc đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ về nghi vấn Bắc Kinh được cho đã chỉ thị ngừng nhập than của Canberra trong lúc căng thẳng giữa 2 nước leo thang. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin hôm 12/10 cho hay, các nhà máy điện và nhà máy thép Trung Quốc dường như đã nhận…

Bộ Tứ – Từ yên ắng đến hồi sinh (kỳ 1)

Sự trỗi dậy mạnh mẽ đầy tham vọng, cùng những hành động kiên quyết của Trung Quốc không chỉ đe dọa vị thế số một, lợi ích chiến lược của Mỹ mà còn gây lo ngại cho các thành viên khác của Bộ Tứ… Có một dòng chảy khác với xu thế toàn cầu hóa…

Trung Quốc nhắc Mỹ: Nước lớn thì chớ nên bắt nạt!

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mới đây khẳng định với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng Mỹ đã “mất trí, đạo đức và sự tín nhiệm”. “Mỹ công khai theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trên hết”, nâng cái tôi, chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt lên mức tối đa. Đây…

Thần đồng Trung Quốc được bố làm hộ nghiên cứu ung thư

Một học sinh tiểu học Trung Quốc, người được coi là thần đồng vì thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cao đạt giải quốc gia, hoá ra là được bố mình làm hộ. Theo South China Morning Post, một nhóm các phụ huynh đầy tham vọng của Trung Quốc mới đây phải nhận chỉ trích từ cộng…

‘Nỗi oan Thị Mầu’ TikTok trong mắt Mỹ

TikTok luôn một mực khẳng định không chia sẻ dữ liệu với chính quyền Bắc Kinh. Nhưng trong mắt của các chính trị gia ở Washington, những lời giải thích đó chẳng khác gì ‘nỗi oan Thị Mầu’ – tức sự việc đã rành rành mà vẫn cứ kêu oan. Nhiều người trẻ Mỹ đã…

Bộ trưởng Mỹ chỉ trích Hollywood, Apple ‘khúm núm’ trước Trung Quốc

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ chỉ trích gay gắt Trung Quốc và các công ty Mỹ, cáo buộc những công ty này đã nhượng bộ trước sức ép từ Bắc Kinh vì lợi ích ngắn hạn. “Kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc chẳng cần nói lời nào vì Hollywood làm hết phần việc của họ rồi”,…

Mưa lũ ở Trung Quốc: Thiên tai hay nhân tai?

Mưa lũ hoành hành ở Trung Quốc từ hơn một tháng nay, đến ngày 12-7 đã khiến ít nhất 141 người chết hoặc mất tích, khoảng 34 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 3 tỉ đôla. Một công viên ở thành phố Vũ Hán đã bị ngập nước…

Nỗ lực chung kìm Trung Quốc ở Biển Đông

Một số nước đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế ở Biển Đông với niềm tin rằng nếu trật tự dựa trên luật lệ bị phá vỡ, họ có thể trở thành nạn nhân kế tiếp. Tàu chiến Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản tham dự…

Úc có thể tham gia tập trận ‘Bộ Tứ’ để răn đe Trung Quốc

Chính phủ Ấn Độ được cho sẽ cho phép Australia tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar cùng với Mỹ, Nhật Bản nhằm củng cố hợp tác quân sự trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. ABC News cho biết chính phủ Australia đã nhiều lần ngỏ ý muốn tham gia tập trận Malabar, nhưng bị Ấn…

Lũ lớn lịch sử kéo theo nghi vấn về con đập Tam Hiệp 37 tỷ USD

Giữa lúc nhiều địa phương của Trung Quốc chìm trong biển nước, giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp, công trình có chi phí xây dựng lên đến 37 tỷ USD. Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ tháng 5 tới nay. Lượng…

Trung Quốc nâng cấp cảnh báo du lịch đối với Úc

Trung Quốc nói rằng người dân của họ có nguy cơ bị khám xét “vô cớ” khi đến Úc, cũng như cáo buộc truyền thông Úc khích động thái độ chống Trung Quốc. Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra chỉ một tháng sau khi Bắc Kinh cảnh báo…

Thực hư tin đồn Trung Quốc mua hết nguồn nước của Úc

Khi quan hệ Úc và Trung Quốc xấu đi, sự hoài nghi đối với nền kinh tế thứ hai thế giới và những lo ngại về tình trạng hạn hán cũng như thiếu nước tại Úc đã làm dấy lên đồn đoán Bắc Kinh đang muốn kiểm soát nguồn nước của Canberra. Nước trở thành…

Covid-19 và câu chuyện của 38 bộ não, 87 lá phổi và 42 trái tim

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những nghiên cứu trên người chết thắp lên hy vọng có thể cứu được những người sống. Khi nhà bệnh lý học Amy Rapkiewicz khám nghiệm tử thi những nạn nhân nhiễm virus corona, bà phát hiện ra những thương tổn đối với các cơ quan…

Đến Trung Quốc điều tra dịch Covid-19, chuyên gia WHO im ắng

Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến thủ đô Trung Quốc vào cuối tuần qua để điều tra dịch Covid-19 nhưng lại có rất ít chi tiết được tiết lộ. WHO trước đó cho biết hai chuyên gia gồm một chuyên gia về sức khỏe động vật và…

Đằng sau “cái bắt tay” âm thầm giữa Bắc Kinh và Tehran

Iran và Trung Quốc đang âm thầm phác thảo thỏa thuận về thiết lập quan hệ đối tác kinh tế và an ninh sâu rộng, dọn đường cho các kế hoạch đầu tư trị giá nhiều tỉ USD của Bắc Kinh vào nhiều lĩnh vực của Tehran. Đề xuất dài 18 trang mà tờ The…

Trung Quốc thả giáo sư chỉ trích ông Tập Cận Bình

Hứa Chương Nhuận, giáo sư luật từng dạy tại Đại học Thanh Hoa, đã được thả vào ngày 12-7 sau một tuần bị giam giữ với cáo buộc mua dâm. Ông Hứa từng chỉ trích ông Tập và bị đình chỉ công tác từ năm ngoái. Ông Hứa Chương Nhuận từng viết nhiều bài thể…

Sợ nhiễm Covid-19, người Trung Quốc từ bỏ cá hồi Chile

Sau khi Bắc Kinh công khai lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ hải sản nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ cá hồi Chile của Trung Quốc giảm mạnh, thậm chí “trên thực tế là bằng 0”. Dù các quan chức Trung Quốc không đưa ra lệnh cấm tiêu thụ chính thức nào đối với cá…

Chuyên gia Úc: Trung Quốc đụng Mỹ là “phá sản”

Giấc mơ siêu cường của Trung Quốc có thể không trở thành hiện thực khi nước này đang đối đầu với một cường quốc toàn cầu, đó là Mỹ. Đó là nhận định của chuyên gia Salvatore Babones được báo EurAsian Times ngày 10-7 trích dẫn. Ông Salvatore Babones, một học giả tại Trung tâm…

Trung Quốc dịu giọng, Mỹ vẫn áp đòn trừng phạt mới

Mỹ hôm 9-7 áp lệnh trừng phạt lên các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Tân Cương, với cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ. Washington đã áp lệnh trừng phạt nhằm vào Bí thư khu tự trị Tân Cương Trần Toàn Quốc, một thành viên của Bộ Chính…

“Moi” tiền tài trợ của Mỹ, nhà nghiên cứu Trung Quốc sa lưới

Một nhà nghiên cứu Trung Quốc làm việc tại các trường đại học Mỹ bị cáo buộc lừa đảo tiền tài trợ để phát triển chuyên môn khoa học cho chính phủ quê nhà. Thông báo trên được đưa ra vào ngày 9-7 trong bối cảnh các quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm…

Phát hiện t.hi t.hể đông lạnh của ngư dân Indonesia trên tàu cá Trung Quốc

Giới chức Indonesia đang điều tra hàng chục thủy thủ sau khi tìm thấy thi thể công dân nước này trong tình trạng đông lạnh trên một tàu cá Trung Quốc. Theo AFP, lực lượng chấp pháp Indonesia chặn 2 tàu cá Trung Quốc tại eo biển Malacca vào tuần này. Trước đó, họ nhận được tin báo một trong…

Mời chào dân Hồng Kông, Úc không ngại chọc giận Trung Quốc

Ngày 9-7, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo sẽ giúp đỡ các công dân Hồng Kông bắt đầu cuộc sống mới tại Úc bằng cách gia hạn visa thêm 5 năm. Ông Morrinson còn tuyên số sẽ đình chỉ một thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông. Động thái diễn ra sau khi Bắc…

Mỹ cân nhắc cấm cửa TikTok và các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ đang xem xét cấm một số ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, bao gồm ứng dụng chia sẻ video TikTok. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngày 6/7 với biên tập viên Laura Ingraham của Fox News, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh chính phủ Mỹ “đang xem xét rất…

Sunday Times: Virus gần giống Covid-19 được gửi tới Vũ Hán năm 2013

Tờ Sunday Times đưa tin rằng từ 7 năm trước, một mẫu virus gần giống với Covid-19 đã được gửi đến Viện Virus học Vũ Hán, từ đó nêu bật câu hỏi về nguồn gốc của đại dịch hiện nay. Theo Sunday Times, mẫu virus này được lấy từ dơi sống trong mỏ đồng ở phía…