Afghanistan

Thế giới đang đi về đâu với đại dịch Covid-19?

Khủng hoảng luôn tạo ra những thay đổi căn bản. Đại dịch có thể là cơ hội hiếm có để xây dựng lại xã hội tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể làm trầm trọng thêm những bất công sẵn có. Khủng hoảng luôn tạo ra những thay đổi căn bản. Một số người tin…

Quá khổ với dịch bệnh, mong dừng tiếng súng

Những lời kêu gọi liên tiếp của lãnh đạo Liên Hiệp Quốc lẫn Giáo hoàng đang hướng đến việc các phe phái buông súng ở một số điểm nóng trên thế giới khi dịch bệnh đang đe dọa. Cậu bé Afghanistan khóc thương người thân thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố, lễ…