an ninh lương thực

Cách ly Covid-19 kiểu Pháp: Kêu gọi người dân ra đồng làm việc, tận dụng nhân lực nhàn rỗi, đảm bảo an ninh lương thực

“Tôi kêu gọi bất kể nam nữ những người không phải đi làm, những người nhàn rỗi ở nhà, từ bồi bàn cho đến tiếp tân khách sạn đang không phải làm việc… hãy tham gia lực lượng lao động cho ngành nông nghiệp”, Bộ trưởng Guillaume kêu gọi. Trong tình hình phức tạp của…