bác sĩ Pháp

WHO chỉ trích đề xuất thử thuốc trị Covid-19 ở châu Phi

WHO lên án bình luận của bác sĩ Pháp về thử nghiệm phương pháp điều trị Covid-19 tại châu Phi, gọi đây là “tàn tích của tư tưởng thuộc địa”. “Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Khi chúng ta cần sự đoàn kết, những bình luận phân biệt chủng tộc này thực sự không…