bằng lái xe Úc

Hướng dẫn Định cư: Làm thế nào lấy bằng lái xe ở Úc?

Lái xe là một kỹ năng cần thiết để sống còn tại nước Úc. Thủ tục và thời gian để được bằng lái xe thay đổi theo từng tiểu bang và lãnh thổ. Xem thêm: Thi thử bằng lái xe tại Sydney – Test Licence NSW Những người trẻ học lái xe thường cần có…