bạo hành lời nói

5 kiểu ngược đãi người khác bằng lời nói

5.0 01 Hầu hết chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra các trường hợp bị ngược đãi bằng lời nói trong cuộc sống hàng ngày. Đừng nghĩ rằng những lời nói ấy không làm tổn thương gì đến người khác, nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Cũng có những trường hợp bị…