bỏ trốn tại Nhật Bản

Trăm đường trốn chạy, chung một tủi hờn

3.0 02 Chiếc áo quốc thể duy nhất còn lại của họ là do tổ tiên truyền đời. Để mỗi lần đất nước lâm nguy, họ lại tự nguyện khoác lên mình hiến dâng cả tính mạng… Hai trong số các du khách Việt Nam mất tích, bị bắt khi đang ở cùng bạn bè…