cập nhật mới về di trú Úc

5 cập nhật mới về di trú Úc sau cuộc bầu cử liên bang

5.0 01 Cuộc bầu cử liên bang Úc đã đi qua với chiến thắng thuộc về Liên đảng trong ba năm tiếp theo, dưới đây là một số cập nhật về di trú Úc: 1. Visa vùng hẻo lánh Visa dành cho di dân có tay nghề tạm trú và làm việc tại vùng hẻo…