chuỗi nhượng quyền Chatime Úc

Bê bối ăn chặn tiền lương của chuỗi nhượng quyền Chatime

Bê bối ăn chặn tiền lương của Chatime đã lan sang mạng lưới nhượng quyền sau khi cuộc kiểm toán nội bộ cho thấy nhân viên của hãng được trả lương thấp hơn mức quy định. Có 86% trong tổng số 20 cửa hàng nhượng quyền được kiểm toán năm 2018 ăn chặn tiền lương…