công việc nguy hiểm nhất tại úc

Công việc nào nguy hiểm nhất nước Úc?

Theo số liệu thống kê năm 2016 của finder.com.au, nông lâm nghiệp và đánh bắt hải sản lại dẫn đầu trong danh sách những công việc nguy hiểm nhất nước Úc. Cũng theo thống kê an toàn lao động Úc năm 2017, ngành nông-lâm nghiệp và đánh bắt thuỷ hải sản, trong 1,000,000 người lao động, trung bình…