Đạo lý

8 câu chuyện nhỏ chứa đựng đạo lý sâu sắc

5.0 02 Trong cuộc sống, có rất nhiều những tình huống xảy ra mà chúng ta có thể bỏ qua không để mắt tới. Nhưng nếu chậm lại một nhịp, quan sát và lắng nghe, chắc hẳn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm hữu ích. Câu chuyện thứ nhất Người cha không…