Dữ liệu khuôn mặt

Góc khuất của FaceApp

Để được dùng miễn phí những ứng dụng như FaceApp, người dùng phải trả giá bằng kho hình ảnh cá nhân và nhiều thông tin quan trọng.  Những bức ảnh “chuyển đổi giới tính” đang được người dùng chia sẻ khắp mạng xã hội đánh dấu sự trở lại của FaceApp, ứng dụng từng gây tranh cãi…