khí hậu Sydney

Nhiều thành phố của Úc ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Số liệu thống kê mới công bố cho thấy, ngày càng nhiều thành phố tại Úc ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Hành động của các thành phố này đang gây sức ép ngày càng lớn đối với chính quyền liên bang. Mục tiêu của việc ban bố tình trạng khẩn cấp…