kiểm duyệt

Kiểm duyệt Facebook – nghề dễ ‘điên’ nhất hành tinh

Tại Cognizant – trang web kiểm duyệt nội dung của Facebook ở Florida, Mỹ, một nhân viên kiểm duyệt đã chết ngay trên bàn làm việc và điều đó khiến đồng nghiệp của anh lo sợ cho số phận của mình trong tương lai. Theo báo cáo của The Verge hồi tháng 6 vừa qua,…