Nam Úc

Nam Úc hủy kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế biên giới vào ngày 20/7

Nam Úc đã huỷ bỏ kế hoạch mở cửa toàn bộ biên giới vào ngày 20/7, do các ca nhiễm coronavirus tại Victoria tăng vọt. Thủ hiến Nam Úc Steven Marshall cho biết kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với Victoria, NSW và ACT đã bị huỷ bỏ, theo lời khuyên…

Phát hiện đinh trong hộp dâu ở South Australia

Cảnh sát Nam Úc cho biết người ta tìm thấy một cây đinh trong một hộp dâu tây được mua ở phía bắc thành phố Adelaide. Một cây đinh đã được tìm thấy trong một hộp dâu tây mua tại một cửa hàng ở phía bắc thành phố Adelaide. Cả bao bì và cây đinh…

Từ ngày 14/8, Nam Úc ngừng nhận đề cử tiểu bang cho Visa 489

Sau Tasmania, Nam Úc cũng thông báo ngừng nhận đề cử tiểu bang cho visa 489 vào lúc 11h sáng ngày 14/8. Tất cả những đơn đã lưu nhưng chưa nộp, hoặc đã nộp nhưng chưa thanh toán, sẽ bị xoá vào ngày này. Hãy đảm bảo các đơn đăng ký của bạn đã đầy…

South Australia tạm thời ngưng nhận hồ sơ di dân có tay nghề

Bộ Di Trú Nam Úc ngày 17/6/2019 đã ra thông báo về việc tạm thời ngưng nhận hồ sơ di dân có tay nghề. Để hoàn tất việc cập nhật hệ thống cho chương trình mới, Immigration SA (Nam Úc) sẽ ngưng nhận hồ sơ xin đề cử cho Chương Trình Di Dân có Tay…