nhà hoạt động nhân quyền

“Họ gọi tôi là corona”: Bi kịch tại đất nước 1,3 tỉ dân, khi Covid-19 bùng nổ giữa cộng đồng hàng trăm triệu người “dưới đáy xã hội”

“Trước đây, họ chỉ tránh xa tôi. Còn bây giờ, họ coi tôi là mầm bệnh nữa.” Tầng lớp dưới cả tầng đáy Có tất cả 4 tầng lớp xã hội chính thức ở Ấn Độ. Tầng cao nhất là Bramin, bao gồm các thầy tu và nhà tri thức. Tầng thứ 2 là Kshatriya,…