south australia

Phát hiện đinh trong hộp dâu ở South Australia

Cảnh sát Nam Úc cho biết người ta tìm thấy một cây đinh trong một hộp dâu tây được mua ở phía bắc thành phố Adelaide. Một cây đinh đã được tìm thấy trong một hộp dâu tây mua tại một cửa hàng ở phía bắc thành phố Adelaide. Cả bao bì và cây đinh…

South Australia tạm thời ngưng nhận hồ sơ di dân có tay nghề

Bộ Di Trú Nam Úc ngày 17/6/2019 đã ra thông báo về việc tạm thời ngưng nhận hồ sơ di dân có tay nghề. Để hoàn tất việc cập nhật hệ thống cho chương trình mới, Immigration SA (Nam Úc) sẽ ngưng nhận hồ sơ xin đề cử cho Chương Trình Di Dân có Tay…