táo

Các thực phẩm kỵ để gần nhau

Để dưa chuột cạnh cà chua, hoặc để cam gần táo, chúng sẽ nhanh hỏng, thối rữa. 1. Dưa chuột và cà chua Dưa chuột kỵ chất ethylene (chất làm thúc chín, thối rữa của rau củ quả), còn cà chua chứa nhiều ethylene. Khi được đặt cạnh nhau, dưa chuột sẽ dễ hư hỏng,…