năng lượng tái tạo

Úc trở thành cường quốc điện mặt trời mái nhà thế nào

Ở Úc, trung bình cứ 4 ngôi nhà là có một căn lắp điện mặt trời trên mái, vượt xa mức trung bình toàn cầu. Úc là nước xuất khẩu than lớn thứ hai trên thế giới nhưng cũng đã âm thầm trở thành một cường quốc năng lượng tái tạo. Tại đây, một phần…